GENERALFORSAMLING 2019

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 10 april 2019, kl. 18:30, Stengade 18, 2200 København N

 

Foreningen Spillestedet Stengade inviterer til generalforsamling for dets medlemmer og andre interesserede. Årsregnskab 2018 præsenteres, der er valg til bestyrelsen (1-årig periode) samt valg af formand (2-årig periode) og der stemmes om evt. forslag til vedtægtsændringer. Kun medlemmer af foreningen kan opstille til bestyrelsesposter. Officiel tilkendegivelse af kandidatur skal ske per mail senest d. 2 april kl. 12.00 til bestyrelse@stengade.dk. Kandidater skal være minimum 21 år, eller 18 år såfremt man har afsluttet uddannelse indenfor hotel/restaurationsfaget

Forslag til dagsorden, vedtægter, opstillinger
senest d. 2 april, til bestyrelse@stengade.dk.

Regnskab/budget
offentligøres på Stengades kontor 6 dage før generalforsamlingen, fra d. 4 april.

 Dagsorden, indkomne forslag og opstillingslister, samt regnskab/budget
gøres offentligt 6 dage før generalforsamlingen; d. 4 april.
 

Indmeldelse i foreningen kan ske på selve generalforsamlingen, eller her:

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=d834a4f52f

 

Kun medlemmer af Foreningen Spillestedet Stengade har stemmeret ved generalforsamlingen.
Pris: kr. 100,- for ét års medlemskab.

Kærlig hilsen,
Stengades bestyrelse

                                   

Vejledning til kandidatur https://www.dropbox.com/s/vakkgolpleuzd2k/Vejledning%20til%20kandidatur_2019.doc?dl=0

 

Bestyrelsesmedlem, opstillings dokument
https://www.dropbox.com/s/khr0rnx6u09ab7y/Kandidatur%20%20medlem.doc?dl=0 

 

Bestyrelsesformand, opstillings dokument
https://www.dropbox.com/s/vg5efgaez1xt9qf/Kandidatur%20%20formand.doc?dl=0

 

Evt. spørgsmål rettes til spillestedsleder, Jim Q Holm; jim@stengade.dk, tlf: 3535 5069